Wybierz język
pl en

Logowanie do panelu e-learning

Podmiotem Przetwarzającym jest:

BHP-Szkolenia i Obsługa Firm Magdalena Osipiak

80-442 Gdańsk ul. Lelewela 36/165

Wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem: 69794.

 

Dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, data zatrudnienia, nazwa Pracodawcy, nazwa stanowiska przetwarzanie są wyłącznie w celu wystawienia Zaświadczenia o Ukończeniu Szkolenia w zakresie BHP. Powyższe dane przechowywane są przez okres 30 dni od daty założenia konta w wersji elektronicznej, odpowiednio zabezpieczone, zaszyfrowane i pseudonimizowane, a po tym terminie automatycznie usuwane z serwera. Wersja papierowa dokumentacji szkolenia przechowywana jest przez okres ważności szkolenia, tj. maksymalnie 6 lat od daty szkolenia, następnie podlega zniszczeniu w autoryzowanej instytucji zajmującej się archiwizacją dokumentów. Wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres: biuro@bhp.gdynia.pl lub telefonicznie pod nr +48 600 318 313.